Tải Game

[HOT] Sự kiện ưu đãi dành cho nạp thóc và thẻ Funcard

16/12/2019

- Phạm vi: All server
- Thời hạn: 00:00 ngày 16/12 - 23:59 ngày 18/12
- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chuyển thóc thành KNB hoặc nạp thẻ funcard tích lũy sẽ được nhận thêm quà siêu giá trị.

Lưu ý:
- Chỉ nhận quà mốc nạp đạt cao nhất khi kết thúc sự kiện, không tính tích lũy (ví dụ: khi kết thúc sự kiện, nạp đạt 10000KNB thì chỉ nhận quà của mốc 10000KNB, không nhận các mốc 5000KNB hay 2500KNB) 
- Quà sẽ được gửi trong vòng 48h kể từ lúc kết thúc sự kiện.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ