Tải Game

[HOT] Chuỗi sự kiện Đua TOP server mới

21/04/2019

 

Thân chào các Đại hiệp

Nhằm đem lại những trải nghiệm mới mẻ cũng như tạo sự tranh đấu không ngừng nghỉ giúp Đại hiệp khẳng định được vị thế của mình trên con đường nhất thống thiên hạ tại Đao Kiếm Vô Song Mobile. Đóa Nhi xin gửi đến Đai hiệp chuỗi Sự Kiện Đua TOP Server Mới với nhiều phần thưởng hấp dẫn như sau:

Điều kiện nhận quà: 

- Mỗi mốc có số lượng gói quà cố định, đủ số người đạt mốc sẽ phát hết quà. Những người đạt mốc sau đó sẽ không được nhận quà

- Một người có thể nhận quà ở nhiều mốc

- Có giới hạn số người nhận quà ở các mốc đua TOP, chỉ có những người chơi đạt lực chiến đủ theo yêu cầu của mốc đua TOP và được hệ thống ghi nhận sau khi kết thúc sự kiện mới nhận được quà.

- Quà sẽ được gửi về thư ingame sau khi kết thúc sự kiện

1. Ngày thứ nhất - Đua Top cấp độ:

- Nội dung: Xếp hạng theo cấp độ của người chơi

- Tất cả mọi người đạt cấp 30 sẽ nhận được: Hỏa Ngọc Sơ*10, Cửu Chuyển Tinh Nguyên*5, Tinh Thạch - Sơ*10

- Tất cả mọi người đạt cấp 35 sẽ nhận được: Hỏa Ngọc Sơ*30, Cửu Chuyển Tinh Nguyên*10, Tinh Thạch - Sơ*30

2. Ngày thứ hai - Đua TOP Trang bị:

- Nội dung: Xếp hạng theo lực chiến của Trang bị.

- Tất cả mọi người kích hoạt bộ thời trang 2 sao sẽ nhận được: Hỏa Ngọc Sơ*10, Cửu Chuyển Tinh Nguyên*5, Tinh Thạch - Sơ*10

- Tất cả mọi người kích hoạt bộ thời trang 3 sao sẽ nhận được: Hỏa Ngọc Sơ*30, Cửu Chuyển Tinh Nguyên*10, Tinh Thạch - Sơ*30

3. Ngày thứ 3 - Đua TOP Tướng đồng hành

- Xếp hạng theo lực chiến của Tướng đồng hành. Các phần quà sẽ tương ứng với mỗi mốc chiến lực Tướng đồng hành đạt được.

+Tất cả mọi người có 1 Tướng 4 sao sẽ nhận được: Võ hồn (Triệu Vân)*15, Bí kíp Thục Quốc*30, Tinh Thạch - Sơ*10

+ Tất cả mọi người có 3 Tướng 4 sao sẽ nhận được: Võ hồn (Điêu Thuyền)*15, Bí kíp Hào Kiệt*30, Tinh Thạch - Sơ*30

4. Ngày thứ 4 - Đua TOP nạp

- Nội dung: Xếp hạng tổng nạp của người chơi và đạt yêu cầu của các TOP

- Tất cả mọi người tích nạp đạt mốc 500KNB sẽ nhận được: Hỏa Ngọc Sơ*10, Cửu Chuyển Tinh Nguyên*5, Tinh Thạch - Sơ*10

- Tất cả mọi người tích nạp đạt mốc 1000KNB sẽ nhận được: Hỏa Ngọc Sơ*30, Cửu Chuyển Tinh Nguyên*10, Tinh Thạch - Sơ*30

5. Ngày thứ 5 - Đua TOP Pet

- Xếp hạng theo lực chiến của Pet

- Tất cả mọi người tăng cấp tẩy luyện Pet 1 lần sẽ nhận được: Cửu Chuyển Tinh Nguyên*10, Cửu Chuyển Ngưng Lộ*3, Tinh Thạch - Sơ*10

- Tất cả mọi người tăng cấp tẩy luyện Pet 3 lần sẽ nhận được: Cửu Chuyển Tinh Nguyên*15, Cửu Chuyển Ngưng Lộ*5, Tinh Thạch - Sơ*30

6. Ngày thứ 6 - Đua TOP Ngọc

- Xếp hạng theo lực chiến Ngọc của nhân vật

- Tất cả mọi người có tổng Ngọc đạt Lv10 sẽ nhận được: Hỏa Ngọc Sơ*10, Ngọc Kháng Lv4*1, Tinh Thạch - Sơ*10

- Tất cả mọi người có tổng Ngọc đạt Lv30 sẽ nhận được: Hỏa Ngọc Sơ*10, Ngọc Kháng Lv4*1, Tinh Thạch - Sơ*10

7. Ngày thứ 7 - Đua TOP Cánh

- Xếp hạng theo lực chiến của Cánh của nhân vật

- Tất cả mọi người có tổng chiến lực cánh đạt 3000 sẽ nhận được: Vũ Hóa Thạch v1*30, U Minh Huyết Dực*10, Tinh Thạch - Sơ*30

- Tất cả mọi người có tổng chiến lực cánh đạt 10000 sẽ nhận được: Vũ Hóa Thạch v1*30, U Minh Huyết Dực*10, Tinh Thạch - Sơ*30

8. Ngày thứ 8 - Đua TOP Lực chiến:

- Xếp hạng theo tổng Lực chiến nhân vật

- Tất cả mọi người khi đạt lực chiến 30000 sẽ nhận được: Lưu Ly Sơ*10, Cửu Chuyển Ngưng Lộ*3, Tinh Thạch - Sơ*10

- Tất cả mọi người khi đạt lực chiến 50000 sẽ nhận được: Lưu Ly Sơ*15, Cửu Chuyển Ngưng Lộ*5, Tinh Thạch - Sơ*30

 

9. Đua TOP Bang hội - Thập Đại Bang Phái

- Thời gian: Diễn ra trong 4 ngày.

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, TOP 10 Bang đứng đầu BXH Bang nhận được những phần thưởng vô cùng giá trị và hấp dẫn như: Danh hiệu danh riêng cho Bang Chủ và quà dành cho cả bang: Bản vẽ trang bị đỏ, Hàn Thiết...

- Chú ý: Chỉ các thành viên tham gia bang hội từ ngày 1 mở server mới nhận được quà sự kiện Thập Đại Bang Hội sau khi kết thúc sự kiện.

Chúc các Đại hiệp chơi game vui vẻ!

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ